כחלק מדרישות התקן באבטחת מידע ISO27799 יש דרישה לבצע רענון של הנהלים.